You are currently viewing Szumy uszne, nagła głuchota – korzyści płynące z tlenoterapii

Szumy uszne, nagła głuchota – korzyści płynące z tlenoterapii

  • Post author:
  • Post published:10 listopada, 2023
  • Post category:blog

Wiele badań naukowych potwierdziło już, że tlenoterapia w komorze hiperbarycznej przynosi bardzo
dobre rezultaty w leczeniu szumów usznych oraz zaburzeń słuchu, w tym na przykład nagłej głuchoty.
Do tlenoterapii hiperbarycznej nadają się następujące zaburzenia słuchu:
– szumy uszne spowodowane urazem akustycznym, uszkodzeniem czaszki, nagłą utratą słuchu,
– chorobą Meniere’a
– Ubytek słuchu związany z chorobą Meniere’a,
– uszkodzeniami toksycznymi,
– urazami akustycznymi,
– uszkodzeniami czaszki,
– infekcjami
– głuchota związana z nagłą utratą słuchu,
– powikłaniami pooperacyjnymi,
– uszkodzeniem ucha wewnętrznego,
– półpasiec ucha,
– uraz ciśnieniowy,
– uszkodzenie toksyczne,
– uraz akustyczny
– zawroty głowy związane z ostrą utratą funkcji obwodowych błędnika
– podrażnienie i uszkodzenie ucha wewnętrznego

Pacjenci, którzy otrzymali tlenoterapię nie później niż 3 miesiące od wystąpienia szumu usznego,
potwierdzają całkowite ustąpienie objawów w 30% przypadków, natomiast 70% pacjentów zgłasza
redukcję objawów o połowę. Należą do nich szumy uszne, takie jak utrata słuchu spowodowana
infekcją, urazem czaszkowym lub akustycznym oraz nagłą utratą słuchu.
Innymi wskazaniami do tlenoterapii hiperbarycznej jest głuchota spowodowana różnymi
przyczynami.

Na przykład choroba Meniere’a, powikłania pooperacyjne, szum w uszach, uraz barometryczny lub
akustyczny. Zabieg ten polecany jest także osobom cierpiącym na zawroty głowy spowodowane
znacznym ubytkiem funkcji błędnika obwodowego lub uszkodzeniem ucha wewnętrznego.
Sesje w komorze nadciśnieniowej zapewniają wsparcie, które zgodnie z badaniami okazuje się
skuteczne. Połączenie konwencjonalnej terapii medycznej z tlenoterapią hiperbaryczną powoduje
przynajmniej częściową poprawę słuchu częściej niż sama terapia konwencjonalna.
Leczenie nagłego ubytku słuchu i innych schorzeń ucha, takich jak uraz akustyczny czy szum w uszach,
w komorze hiperbarycznej jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. W warunkach
podwyższonego ciśnienia tlen odbudowuje struktury ucha wewnętrznego i poprawia mikrokrążenie.
Jak tlenoterapia pomaga w walce z chorobami uszu?
Tlenoterapia ciśnieniowa HBOT zwiększa ciśnienie tlenu w uchu wewnętrznym. Podczas i po urazie
akustycznym oraz ostrym ubytku słuchu stężenie tlenu w ślimaku ulega znacznemu zmniejszeniu. Pod
wpływem tlenu hiperbarycznego podczas zabiegu w komorze ciśnieniowej natlenienie ucha

wewnętrznego wzrasta do 460%, a godzinę po zakończeniu zabiegu jest nadal o 60% powyżej normy.
Kiedy wzrasta ciśnienie tlenu w uchu wewnętrznym, komórki czuciowe w uchu wewnętrznym mogą
zostać uszkodzone. Komórkom tym brakuje bezpośredniego zaopatrzenia naczyniowego i są
całkowicie zależne od tlenu dostarczanego przez dyfuzję. Wzrost ciśnienia tlenu może
zrekompensować brak tlenu spowodowany urazem i uruchomić mechanizmy biologiczne
zaangażowane w przywracanie funkcji ucha.
Badania:
– Według badan i opinii Kliniki Otolaryngologii. Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu – terapia hiperbaryczna to jedyny znany sposób podwyższenia
pO2 w płynach ucha wewnętrznego. Skojarzenie ze sterydoterapią w dużych dawkach daje
efekt pozytywny u 59,7% pacjentów. W dostępnej literaturze oraz wytycznych leczenia nagłej
głuchoty idiopatycznej zwraca się szczególną uwagę na czas jaki upłynął od wystąpienia
objawów do momentu włączenia leczenia, podkreślając konieczność szybkiego rozpoczęcia
terapii. Jednak badane przypadki kliniczne wskazują na zasadność podjęcia terapii nawet po
dłuższym okresie czasu (60 dni) od wystąpienia nagłej głuchoty idiopatycznej. Nie ma
dostępnych wytycznych, określających czas włączenia HBO. Najlepsze rokowanie mają
pacjenci, z niedosłuchem średnim lub głębokim (>41dB), u których włączono HBO do 14 dni
od wystąpienia nagłej głuchoty. Istnieją jednak doniesienia opisujące poprawę po 30 dniach.

– Przegląd badań klinicznych w Niemczech.
Ocena 7766 pacjentów w badaniach klinicznych wykazała całkowite ustąpienie szumu w
uszach u około 30% pacjentów. Około 70% leczonych przypadków doświadczyło 50% redukcji
intensywności szumu w uszach w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia objawów. U pacjentów, u
których szum w uszach trwał dłużej niż 3 miesiące, u 30% pacjentów zaobserwowano
poprawę w intensywności (zmniejszenie szumu w uszach) o 50%. Po 12 miesiącach
przewlekłego szumu w uszach nie zaobserwowano poprawy. Dlatego tak ważne jest, aby
zabiegi w komorze ciśnieniowej przeprowadzić niezwłocznie. Zdaniem ekspertów wczesne
rozpoczęcie tlenoterapii hiperbarycznej znacząco poprawia rokowanie pacjenta. Często
powoduje nawet całkowity zanik zaburzeń słuchu. W większości przypadków wystarczy seria
ok 15-20 zabiegów.